Szachy w szkole

section-f627908

"Dajemy szacha! / Wir geben schach!"

Międzynarodowy projekt szachowy dla szkół z Niemiec i Polski
czerwiec 2022 - czerwiec 2023
https://chesscamp4kids.eu/wp-content/uploads/2021/08/IMG_4958-scaled-818x545.jpg
section-2884d54

Dzięki naszemu międzynarodowemu projektowi „Dajemy w szachy!” łączymy tematy „Międzynarodowa wymiana studentów”, „Szachy w szkołach” i „Service Learning” w wysokiej jakości ofertę dla zainteresowanych szkół saskich i polskich.

Jeśli już pracujesz ze szkołą partnerską za granicą, poznasz szczególną wartość międzynarodowej wymiany studentów i poczucie tego wyjątkowego doświadczenia. W wielu badaniach udowodniono trwały wpływ na rozwój osobowości i nabywanie umiejętności.

Ważne jest, aby skupić się na konkretnym temacie. Szachy to ekscytujący i nieskomplikowany sposób na uporządkowanie lekcji. Dzięki jednolitym międzynarodowym zasadom umożliwia Twoim dzieciom poznawanie nowych partnerów do zabawy w autentyczny sposób, niezależnie od ich pochodzenia lub umiejętności językowych.

Nie tylko dzięki serialowi Netflixa „Gambit Królowej” szachy zyskały dużą popularność. Nawet w czasach koronawirusowych nikt nie musiał obyć się bez szachów, bo życie szachowe toczy się nie tylko na szachownicy, ale i online.

Service Learning łączy uczenie się z aktywnością społeczności, wykorzystując to, czego nauczyliśmy się w klasie, dla społeczności poza szkołą.

section-a135d5e
Cele projektu

Celem jest wdrożenie szachów w szkołach w dłuższej perspektywie i nawiązanie nowych międzynarodowych partnerstw szkół.
Ponadto za pomocą szachów mają być budowane mosty społeczne, w których uczniowie prowadzą lekcje szachowe razem z partnerami poza szkołą (kluby, świetlice, domy spokojnej starości itp.).

section-8d9f56c
Metody

Gra w szachy pomaga w nauce przyszłych umiejętności uczniów, tzw. 4K – kooperacji, komunikacji, krytycznego myślenia i kreatywności. Ze względu na swoją złożoność i dynamikę szachy zajmują szczególną pozycję na styku kultury, nauki, sportu i gier. Zabawa sprzyja koncentracji, cierpliwości i wytrwałości.

Uczenie się przez zaangażowanie (Service Learning) łączy uczenie się z problemami społecznymi
Zaangażowanie poprzez dzielenie się wiedzą z klasy ze społecznością używane poza szkołą. Uczniowie uczą się, w jaki sposób mogą wykorzystać swoje talenty, aby przyczynić się do rozwoju społeczeństwa.

Międzynarodowe wymiany studenckie pomagają uczniom rozwijać umiejętności radzenia sobie ze złożonością i różnorodnością, przełamywać bariery językowe i zdobywać motywację do nowych procesów grupowych. W porównaniu z klasycznymi lekcjami, procesy edukacyjne w wymianach studenckich charakteryzują się bezpośrednią interakcją z ludźmi, kulturą i środowiskiem innego kraju. Wymiana szkolna to edukacja ręką, sercem i głową.

section-7e30667
Oferta

Uczestniczące szkoły otrzymują tę ekskluzywną i spersonalizowaną ofertę:

  1. Doradztwo w zakresie organizacji i realizacji niemiecko-polskiej lub trójnarodowej wymiany studentów (wybór szkół, wsparcie finansowe z DPJW, metody itp.)
  2. Profesjonalne porady jak uczyć gry w szachy w klasie (możliwość umówienia się na wizytę w Twojej szkole oraz uczestniczenia w szkoleniu nauczycieli)
  3. Możliwości dalszego szkolenia w oparciu o potrzeby (zwykłe formaty online, udział w bezpośredniej konferencji)
  4. Nawiązywanie kontaktów z innymi nauczycielami (również na arenie międzynarodowej)

Oferta jest bezpłatna dla wszystkich uczestniczących szkół. Projekt jest wspierany finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

section-80f5f1f
Rejestracja

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe z województw przygranicznych z Niemcami. Projekt jest kierowany do klas 1-8.

Pytania i odpowiedzi - FAQ dotyczące projektu

Zaproszenie do udziału .pdf

Aby się zarejestrować, wyślij do nas nieformalny list motywacyjny (maks. 1 str. A4) na adres e-mail: mail@chessclub4kids.eu oraz klub@szachy.szczecin.pl, w którym wyjaśniasz, dlaczego jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i jakie masz pomysły na realizację.

Partners Section
Chess4kids